LT EN RU
Apie mus Kontaktai Paskolų pasiūlymai Projektai Paslaugos
ButaiNamai, kotedžaiSodai, SodybosSklypai, žemėObjektai komercijaiNoriu
pirkti
Noriu parduotiNuoma
Partneriai:
 
 

Paslaugos

Pasirinkite vieną iš mūsų paslaugų:

Nekilnojamojo turto pardavimo paslauga

 • Pardavėjo konsultavimas dėl teisingos kainos nustatymo ir rinkos tendencijų;
 • pirkėjų paieška pardavėjo Nekilnojamajam Turtui pirkti, objekto reklamavimas ir aprodymas;
 • preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties parengimas, dalyvavimas liudytoju pardavėjui paimant iš pirkėjo avansą už Nekilnojamaįi Turtą pagal preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį;
 • pardavėjui pageidavus, dokumentų pas notarą pristatymas bei laiko dėl pagrindinės pardavimo-pirkimo sutarties pasirašymo, suderinimas su notaru.

Nekilnojamojo Turto pardavėjo interesų atstovavimas po preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo iki sandorio pabaigos

 • Konsultacija apie įvairius mokesčius, susijusius su Nekilnojamojo Turto pardavimo procesu;
 • pardavimo leidimui iš teismo prašymo įforminimas;
 • pažymos iš Nekilnojamojo Turto kadastro registro užsakymas;
 • esant reikalui - ryšių su pirkėju palaikymas ir sąlygų derinimas;
 • notarų biuro parinkimas ir laiko suderinimas su notaru dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 • dalyvavimas stebint atsiskaitymą už Nekilnojamaji Turta;
 • dalyvavimas pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą.

Nekilnojamojo Turto pirkimo paslauga

 • Pirkėjų konsultavimas apie Neklnojamojo Turto rinkos tendencijas;
 • pirkėjų konsultavimas dėl Nekilnojamojo Turto kriterijų susiformulavimo pagal jo poreikius;
 • įsigijimo finansinio modulio aptarimas ir pasiūlymai;
 • Nekilnojamojo Turto paieška pagal pirkėjo nustatytus kriterijus;
 • objektų apžiūros laiko derinimas pirkėjui patogiu laiku;
 • pirkėjo derybinių ir kitų interesų atstovavimas;
 • duomenų patikrinimas hipotekoje ir kitose institucijose;
 • pardavėjo dokumentų, susijusių su Nekilnojamuojo Turto pardavimu, sutikrinimas;
 • preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties parengimas, suderinimas ir teisingas įforminimas;
 • dalyvavimas liudytoju pirkėjui mokant pardavėjui avansą už Nekilnojamajį Turtą pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

Nekilnojamojo Turto pirkėjo interesų atstovavimas po preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo iki sandorio pabaigos

 • Nekilnojamojo Turto pardavėjo kontroliavimas dėl preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų laikymosi;
 • Nekilnojamojo Turto dokumentų bei atsiskaitymų ikinotarinis sutikrinimas;
 • notarų biuro parinkimas ir laiko suderinimas su notaru dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 • dalyvavimas stebint atsiskaitymą už Nekilnojamajį Turtą;
 • dalyvavimas pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą;
 • pagal poreikį - pagalba įregistruojant Nekilnojamajį Turtą kadastro registro skyriuje;
 • konsultacija apie įvairius mokesčius Nekilnojamojo Turto pirkimo-pardavimo procese.